SŽoP 20009 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312320009

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312320009 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.03.2020, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 13.03.2020. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312071V781501301