SŽoP 20028 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312320028

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312320028 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.06.2020, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 02.07.2020. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041Q056500301
  • 312041F175500801
  • 312041J010200201
  • 312031V079200101
  • 312031T853200101