SŽoP 20051 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312320051

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312320051 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 19.10.2020, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 27.10.2020. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR