SŽoP 19025 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319025

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319025 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.06.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 02.07.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041H738200401

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR