SŽoP 19027 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319027

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319027 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.07.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 04.07.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---