SŽoP 19028 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319028

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319028 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.07.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 30.07.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041H912500201
  • 312041H912500301
 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR