SŽoP 19041 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319041

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319041 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 04.11.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 15.11.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí:

  • 312041Q958200601
  • 312041Q958200701