SŽoP 19047 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319047

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319047 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 02.12.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 06.12.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.

Zoznam vyradených žiadostí: ---