Archív dokumentov

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre prijímateľa


Zmluva o NFP

Verejné obstarávanie

Kritériá pre výber projektov

Všeobecné kritériá pre výber tretích subjektov

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR