Príručka pre prijímateľa (dopytovo-orientované projekty) výzvy vyhlásené do roku 2020

  • Príručka pre prijímateľa sprostredkovateľského orgánu OP Ľudské zdroje pre dopytovo-orientované projekty pre prioritné osi 2,3, 4, verzia 12, dátum účinnosti 15.06.2021, platná pre Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
  • Prílohy k Príručke pre prijímateľa sprostredkovateľského orgánu OP Ľudské zdroje pre dopytovo-orientované projekty pre prioritné osi 2,3, 4, verzia 12

  • Príručka pre prijímateľa sprostredkovateľského orgánu OP Ľudské zdroje pre dopytovo-orientované projekty pre prioritné osi 2,3, 4, verzia 12, so sledovaním zmien