Súhrnné správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP Ľudské zdroje

Súhrnná správa obsahuje komplexné informácie o aktivitách riadiaceho orgánu a jednotlivých sprostredkovateľských orgánov pre OP ĽZ v oblasti hodnotenia za relevantný rok a poskytuje informácie, ktoré následne umožnia sumarizáciu na úrovni Partnerskej dohody SR.