Hlavné menu

Dôchodkový vek

Dôchodkový vek je všeobecne ustanovený na 62 rokov veku poistenca a platí jednotne pre mužov aj ženy. Začne sa však uplatňovať až

  • u mužov narodených v období počnúc rokom 1946 a
  • u žien narodených v období počnúc rokom 1962 (u niektorých žien aj skôr, závisí to od počtu detí, ktoré žena vychovala).


Z pôvodného dôchodkového veku
určeného zákonom v roku 1988, t. j. 60 rokov u mužov a 53 až 57 rokov u žien podľa počtu vychovaných detí, sa pri určení dôchodkového veku vychádza:

  • u mužov narodených v období rokov 1944 a 1945 ,
  • u žien narodených v období rokov 1947 1961 .

U uvedených mužov a žien sa však pôvodný dôchodkový vek (60, 57, 56, 55, 54, 53) predlžuje o stanovený počet kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, v ktorom kalendárnom roku dosiahne osoba pôvodný dôchodkový vek.

Viac informácií o dôchodkovom veku

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk