Hlavné menu

Telefónny zoznam

Ústredňa: 02/ 2046 0000

Kancelária ministra

Bodorová Renáta, asistentka 02/2046 1714 minister@employment.gov.sk
Bánska Lenka, PhDr. asistentka 02/2046 1712 minister@employment.gov.sk

Kancelária štátneho tajomníka - oblasť politiky zamestnanosti a dôchodkovej politiky

Helena Pašková, Bc., asistentka 02/2046 1309 helena.paskova@employment.gov.sk
Dominika Kováčová, asistentka 02/2046 1310 dominika.kovacova@employment.gov.sk

Kancelária štátneho tajomníka 2

Patrícia Žáková, asistentka 02/2046 2335 patricia.zakova@employment.gov.sk

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Bokorová Silvia, asistentka 02/2046 2723 silvia.bokorova@employment.gov.sk
Petra Hiadlovská 02/2046 2713

petra.hiadlovska@employment.gov.sk

Inštitút sociálnej politiky

Mikolášová Petra, asistentka 02/2046 1514 petra.mikolasova@employment.gov.sk

Sekcia ekonomiky

Takáčová Eva, asistentka 02/2046 2161 eva.takacova@employment.gov.sk
Deviatková Dáša, asistentka 02/2046 2167 dasa.deviatkova@employment.gov.sk

Sekcia práce

Hubková Mária, asistentka 02/2046 1213 maria.hubkova@employment.gov.sk

Sekcia ľudských práv

Brezovská Mária, asistentka 02/2046 2214 maria.brezovska@employment.gov.sk

Sekcia sociálnej a rodinnej politiky

Ing. Mgr. Xénia Pálová, asistentka 02/2046 1063 xenia.palova@employment.gov.sk

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia

Boorová Zuzana, Ing., asistentka 02/2046 1913 zuzana.boorova@employment.gov.sk

Sekcia legislatívy

Kostková Daša, Mgr., asistentka 02/2046 1411 dasa.kostkova@employment.gov.sk

Odbor kontroly

Bohušová Silvia, asistentka 02/2046 2233 silvia.bohusova@employment.gov.sk

Sekcia riadenia programov EÚ

02/2046 2923 sekretariat.srpeu@employment.gov.sk

Sekcia implementácie programov EÚ

Martanovičová Andrea, Mgr., asistentka 02/2046 2514 andrea.martanovicova@employment.gov.s

Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí

Jokl Karol, JUDr. MBA, riaditeľ 02/2046 1614 karol.jokl@employment.gov.sk

Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti

Ihnát Richard, Mgr., riaditeľ 02/2046 3217 richard.ihnat@employment.gov.sk

Sekretariát Hospodárskej a sociálnej rady SR

Becková Viera, Mgr., tajomníčka 02/2046 1816 viera.beckova@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk