Hlavné menu

Telefónny zoznam

Ústredňa: 02/ 2046 0000

Kancelária ministra

Bodorová Renáta, asistentka 02/2046 1714 minister@employment.gov.sk
Bánska Lenka, PhDr. asistentka 02/2046 1712 minister@employment.gov.sk

Kancelária štátneho tajomníka - oblasť politiky zamestnanosti a dôchodkovej politiky

Killingerová Jana, Mgr., asistentka 02/2046 1329 jana.killingerova@employment.gov.sk

Kancelária štátneho tajomníka 2 – oblasť rodinnej a sociálnej politiky

Královičová Ľudmila, Ing., asistentka 02/2046 2723 ludmila.kralovicova@employment.gov.sk

Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu

Bokorová Silvia, asistentka 02/2046 2335 silvia.bokorova@employment.gov.sk
Hrašková Gallovičová Naďa, Mgr., asistentka 02/2046 2315

nada.hraskovagallovicova@employment.gov.sk

Inštitút sociálnej politiky

Mikolášová Petra, asistentka 02/2046 1514 petra.mikolasova@employment.gov.sk

Sekcia ekonomiky

Takáčová Eva, asistentka 02/2046 2161 eva.takacova@employment.gov.sk
Deviatková Dáša, asistentka 02/2046 2167 dasa.deviatkova@employment.gov.sk

Sekcia práce

Hubková Mária, asistentka 02/2046 1213 maria.hubkova@employment.gov.sk

Sekcia sociálnej politiky

Brezovská Mária, asistentka 02/2046 2214 maria.brezovska@employment.gov.sk

Sekcia rodinnej politiky

Patrícia Žáková, asistentka 02/2046 1063 patricia.zakova@employment.gov.sk

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia

Černáková Marcela, Mgr., asistentka 02/2046 1913 marcela.cernakova@employment.gov.sk

Sekcia legislatívy

Janečková Adriana, asistentka 02/2046 1413 adriana.janeckova@employment.gov.sk

Odbor kontroly

Bohušová Silvia, asistentka 02/2046 2233 silvia.bohusova@employment.gov.sk

Sekcia fondov EÚ

Kosťovová Mária, Ing., asistentka 02/2046 2923 maria.kostovova@employment.gov.sk

Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí

Janovčíková Martina, JUDr., riaditeľka 02/2046 1608 martina.janovcikova@employment.gov.sk

Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti

Ihnát Richard, Mgr., riaditeľ 02/2046 3217 richard.ihnat@employment.gov.sk

Sekretariát Hospodárskej a sociálnej rady SR

Becková Viera, Mgr., tajomníčka 02/2046 1816 viera.beckova@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk