Hlavné menu

Koordinačné stretnutia k problematike násilia na deťoch

Termíny budú priebežne aktualizované. Zvolávanie a obsah koordinačných stretnutí upravuje koordinačná príručka.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk