Hlavné menu

Archív

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

7. apríl / Svetový deň zdravia 2012 - "Starnutie a zdravie"
1. október / Medzinárodný deň starších osôb

RADA EURÓPY

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy Rec(2009)6 o starnutí a zdravotnom postihnutí v 21. storočí: udržateľné rámce, ktoré umožnia vyššiu kvalitu života v inkluzívnej spoločnosti

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk