Hlavné menu

Ako požiadať o informácie

Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám :

 • prostredníctvom elektronického formulára,
 • písomne prostredníctvom pošty na adrese:

  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  Špitálska 4, 6, 8
  816 43 Bratislava,
 • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@employment.gov.sk
  (Neslúži pre žiadosti o vypracovávanie stanovísk, riešenie konkrétnych životných situácií a pod. V takýchto prípadoch využite e-mailovú adresu okv@employment.gov.sk ),
 • písomne osobným podaním v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 v podateľni Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • ústne - osobne v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 v kancelárii odboru právnych služieb - klapka 2441,
 • telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00
  tel.: 02 / 2046 2441
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk