Hlavné menu

Aj európske odbory bijú na poplach

logo EU a OPĽZ

Európska konfederácia odborových zväzov /EOK/ vydala koncom roka 2020 štúdiu, ktorá porovnáva odmeňovanie mužov a žien v pracovných zaradeniach a funkciách, ktoré vyžadujú identické zručnosti. Základné zistenie je, že problém podstatne nižšieho platového ohodnotenia žien stále pretrváva.


Zdroj: www.freepik.com

Európska konfederácia odborových zväzov je mimoriadne silná stavovská organizácia, ktorá v 38-mich krajinách združuje 45 miliónov členov.

Pre porovnávaciu analýzu si vybrala 2 krajiny - jednu v západnej a druhú vo východnej časti európskeho kontinentu, konkrétne Nemecko a Rumunsko.

Analýza sa sústredila na ženy pracujúce v segmente výroby domácich spotrebičov a mužov pracujúcich v automobilovej výrobe. Prieskum bol založený na kritériách pracovná zručnosť, fyzická námaha, zodpovednosť, vek a typ úväzkov.

EOK zistila, že v Nemecku ženy v sektore výroby "bielej techniky" zarábajú o 865 eur menej ako muži vyrábajúci automobily a to aj napriek tomu, že tieto práce si vyžadujú navzájom podobné zručnosti. Rumunsko má celkové mzdové podmienky súvisiace so stavom ekonomiky nastavené výrazne nižšie. Táto skutočnosť sa odrazila aj v príjmovom rozdiele medzi ženami a mužmi pracujúcimi pri rovnakých zručnostiach, jeho výška bola v priemere 244 eur.


Zdroj: www.freepik.com

Zistené údaje zasadila analýza do širšieho vývojového kontextu a EOK vypracovala prognózu, podľa ktorej pri súčasnom tempe vývoja a zmien v oblasti rovnakých príležitostí žien a mužov si ženy budú musieť počkať na rovnaké odmeňovanie s mužmi až do 22. storočia, konkrétne 84 rokov.

Aj toto zistenie potvrdzuje naliehavosť a akútnu potrebu riešenia problematiky rovnosti príležitostí žien a mužov tak v rámci Európskej únie, ako aj európskeho príkladu pre ostatný svet.

Odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov musí byť, okrem iného, spojené s podstatnou reorganizáciou platenej práce a neplatenej práce v domácnosti.

Mohol by tam patriť kratší pracovný týždeň, ktorý by umožnil rovnakú účasť na trhu práce na báze spravodlivo zdieľanej práce v domácnosti, starostlivosti o seniorky / seniorov a starostlivosti o deti, materských a rodičovských práv, ktoré podporia zníženie príjmového rozdielu a podporia rovnovážnu starostlivosť rodičov o ich deti, rovnaký prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave súvisiacej s prácou.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk