Hlavné menu

Členky a členovia Rady vlády Slovenskej republiky

minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
predseda rady

štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podpredsedníčka rady

tajomníčka rady

Za verejnú správu:

Veronika Reháková
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Zuzana Vašeková
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ladislav Šimko
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Katarína Kožuchová
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Hana Rajkovičová
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Lucia Grešková
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Daniel Gerbery
Inštitút pre výskum práce a rodiny


Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity

Miroslava Szitová
Združenie miest a obcí Slovenska

Richard Rybníček
Únia miest Slovenska

Iveta Ďurišová
Združenie samosprávnych krajov SK8

Zuzana Podmanická
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Branislav Šprocha
INFOSTAT, Inštitútu informatiky a štatistiky

Tamara Čipková
Univerzita Komenského v Bratislave

Martina Nagyová
Národné centrum zdravotníckych informácií

Mária Šmídová
Konferencia biskupov Slovenska

Ľubica Szabóová Vysocká
Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Za mimovládne neziskové organizácie:

František Drozd
Familiaris

Tomáš Kováčik
Asociácia za život a rodinu

Pavel Hrica
Cesta von

Ján Tkáč
DOMKA-Združenie saleziánskej mládeže

Ľubica Gálisová
Fórum pre pomoc starším

Marcela Dobešová
Fórum života

Patrik Daniška
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku,o.z.

Eva Marková
JEDEN RODIČ, n.o.

Milada Bohovicová
Návrat OZ

Peter Beňa
Aliancia za rodinu

Matej Stuška
Rodičia.sk

Peter Mach
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

Renáta Ocilková
Slovenská spoločnosť pre rodinu

Juraj Šúst
Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Emília Bezáková Chovancová
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Monika Jucková
Únia centier a poradní pre rodinu

Jana Tuhá
Únia materských centier

Juraj Polakovič
Združenie Manželské stretnutia

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk