Hlavné menu

Zoznam členov Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

(ďalej len „rada vlády“)

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods.2 Štatútu rady vlády

Erik TOMÁŠ
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a predseda rady vlády

členka rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 3 Štatútu rady vlády

Zuzana DOLINKOVÁ
ministerka zdravotníctva SR a I. podpredsedníčka rady vlády

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 3 a ods. 5 písm. c)Štatútu rady vlády

Michal KOTIAN
II. podpredseda rady vlády

členka rady vlády v zmysle čl. 5 ods.4 Štatútu rady vlády

Viera BECKOVÁ
tajomníčka rady vlády

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. a) Štatútu rady vlády

Ján HRINKO
štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Igor CHOMA
štátny tajomník Ministerstva dopravy SR

Tibor BERNAŤÁK
štátny tajomník Ministerstva kultúry SR

Daniela KLUČKOVÁ
štátna tajomníčka Ministerstva financií SR

Katarína ROSKOVÁNYI
štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR

Lucia KURILOVSKÁ
štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. b) Štatútu rady vlády

Božena KOVÁČOVÁ
Združenie miest a obcí Slovenska

Peter RAMPAŠEK
Konfederácia odborových zväzov SR

Iveta ĎURIŠOVÁ
Združenie samosprávnych krajov – SK8

Anna GHANNAMOVÁ
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Lucia HREBEŇÁROVÁ
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovenska

Renáta BÁLINTOVÁ
Sociálna poisťovňa

Kvetoslava REPKOVÁ
Inštitút pre výskum práce a rodiny

Miroslav DZURECH
Slovenská katolícka charita

Peter DEVÍNSKY
Slovenská humanitná rada

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. c) Štatútu rady vlády

Anna KIRÁLYOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Margita FABIÁNOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Ján BUTALA
Jednota dôchodcov na Slovensku

Eva ARVAYOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Michal KOTIAN
Jednota dôchodcov na Slovensku

Anna OŤAPKOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Jozef TOKÁR
Jednota dôchodcov na Slovensku

Eva ČÍŽOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Mária MUCHOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Marta GREGUŠOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Peter MACH
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Miloš NEMEČEK
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Ľubica GÁLISOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Peter GURÁŇ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Jana MORAVČÍKOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Zdena SKOKŇOVÁ
Občianske združenie regióny.sk

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. d) Štatútu rady vlády

Marián FILČÍK
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk