Hlavné menu

Zoznam členov Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

(ďalej len „rada vlády“)

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods.2 Štatútu rady vlády
Milan KRAJNIAK

minister práce, sociálny vecí a rodiny SR
a predseda rady vlády

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 3 Štatútu rady vlády

minister zdravotníctva SR a I. podpredseda rady vlády

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 3 a ods. 5 písm. c)Štatútu rady vlády
Valéria POKORNÁ
II. podpredsedníčka rady vlády

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods.4 Štatútu rady vlády

tajomníčka rady vlády

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. a) Štatútu rady vlády


Slavomír PARTILA
štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Katarína BRUNCKOVÁ
štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Radoslav KUTAŠ
štátny tajomník, Ministerstvo kultúry SR

Ľuboš JANČÍK
štátny tajomník, Ministerstvo financií SR

Edita PFUNDTNER
štátna tajomníčka, Ministerstvo spravodlivosti SR

Ľubomír ŠABLICA
štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. b) Štatútu rady vlády
Božena KOVÁČOVÁ
Združenie miest a obcí Slovenska

Peter RAMPAŠEK
Konfederácia odborových zväzov SR

Iveta ĎURIŠOVÁ
Združenie samosprávnych krajov – SK8

Anna GHANNAMOVÁ
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Lucia HREBEŇÁROVÁ
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovenska

Renáta BÁLINTOVÁ
Sociálna poisťovňa

Kvetoslava REPKOVÁ
Inštitút pre výskum práce a rodiny

Erich HULMAN
Slovenská katolícka charita

Miroslav DZURECH
Slovenská humanitárna rada

členovia rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. c) Štatútu rady vlády
Anna PETRIČOVÁ

Jednota dôchodcov na Slovensku

Anna KIRÁLYOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Valéria POKORNÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Margita FABIÁNOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Ján MATÚŠKO
Jednota dôchodcov na Slovensku

Michal KOTIAN
Jednota dôchodcov na Slovensku

Anna OŤAPKOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Ján HLAVÁČ
Jednota dôchodcov na Slovensku

Mária MUCHOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Marta GREGUŠOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Peter MACH
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Miloš NEMEČEK
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Ľubica GÁLISOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Peter GURÁŇ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Jana MORAVČÍKOVÁ
Fórum pre pomoc starším – národná sieť

Zdena SKOKŇOVÁ
Občianske združenie regióny.sk

člen rady vlády v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. d) Štatútu rady vlády
Marián FILČÍK
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk