Hlavné menu

Zoznam členov Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie

(ďalej len „rada vlády“)


Člen rady vlády v zmysle článku 5 ods. 2 Štatútu rady vlády
MILAN KRAJNIAK
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a predseda rady vlády

Člen rady vlády v zmysle článku 5 ods. 3 Štatútu rady vlády
VLADIMÍR LENGVARSKÝ
minister zdravotníctva SR
a prvý podpredseda rady vlády

Člen rady vlády v zmysle článku 5 ods. 4 Štatútu rady vlády
LÍVIA JUROVÁ
tajomníčka rady vlády

Členovia rady vlády v zmysle článku 5 ods. 5 písm. a) Štatútu rady vlády
MONIKA FILIPOVÁ
štátna tajomníčka, Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR

KATARÍNA BRUNCKOVÁ
štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

RADOSLAV KUTAŠ
štátny tajomník, Ministerstvo kultúry SR

ĽUBOŠ JANČÍK
štátny tajomník, Ministerstvo financií SR

MICHAL LUCIAK
štátny tajomník, Ministerstvo spravodlivosti SR

VENDELÍN LEITNER
štátny tajomník, Ministerstvo vnútra SR

Členovia rady vlády v zmysle článku 5 ods. 5 písm. b) Štatútu rady vlády
BOŽENA KOVÁČOVÁ
Združenie miest a obcí Slovenska

MARGITA VITÁLOŠOVÁ
Konfederácia odborových zväzov SR

IVETA ĎURIŠOVÁ
Združenie samosprávnych krajov – SK8

ANNA GHANNAMOVÁ
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

LUCIA HREBEŇÁROVÁ
Asociácia univerzít tretieho veku na Slovensku

RENÁTA BÁLINTOVÁ
Sociálna poisťovňa

KVETOSLAVA REPKOVÁ
Inštitút pre výskum práce a rodiny

ERICH HULMAN
Slovenská katolícka charita

PETER DEVÍNSKY
Slovenská humanitná rada

Člen rady vlády v zmysle článku 5 ods. 3 a ods. 5 písm. c) Štatútu rady vlády
JÁN LIPIANSKY
druhý podpredseda rady vlády
Jednota dôchodcov na Slovensku

Členovia rady vlády v zmysle článku 5 ods. 5 písm. c) Štatútu rady vlády
ANNA PETRIČOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

ANNA KIRÁLYOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

VALÉRIA POKORNÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

MARGITA FABIÁNOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

JÁN MATÚŠKO
Jednota dôchodcov na Slovensku

MICHAL KOTIAN
Jednota dôchodcov na Slovensku

ANNA OŤAPKOVÁ
Jednota dôchodcov na Slovensku

MÁRIA MUCHOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

MARTA GREGUŠOVÁ
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

PETER MACH
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

MILOŠ NEMEČEK
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

ĽUBICA GÁLISOVÁ
Fórum pre pomoc starším - národná sieť

PETER GURÁŇ
Fórum pre pomoc starším - národná sieť

ANNA KASANOVÁ
Fórum pre pomoc starším - národná sieť

ZDENA SKOKŇOVÁ
Občianske združenie regióny.sk

Člen rady vlády v zmysle článku 5 ods. 5 písm. d) Štatútu rady vlády
MARIÁN FILČÍK
Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk