Hlavné menu

Valentínska kvapka krvi mala na ministerstve veľký úspech

Dňa 16. februára 2012 mali zamestnanci rezortu práce už po tretí krát možnosť darovať krv. Akcia s názvom „Valentínska kvapka krvi“ sa tešila veľkému záujmu nielen zamestnancov ministerstva ale aj ich rodinných príslušníkov, zamestnancom Sociálnej implementačnej agentúry, Ústredia práce, Fondu sociálneho rozvoja a tiež Inštitútu pre výskum práce a rodiny.
 

Celkovo sa do tohto vysoko humánneho činu zapojilo až 39 osôb. Zamestnanci mobilnej transfúznej jednotky darcov krvi pochválili za ich disciplinovanosť a ministerstvo za skvelú organizáciu. Zistili sme, že máme veľa zamestnancov s krvnou skupinou typu AB, ktorá je veľmi vzácna a vyskytuje sa len zriedka. Akcia darovania krvi má preto významný prínos aj v tom, že v prípade núdze, zamestnanci mobilnej transfúznej jednotky vedia na koho sa obrátiť.

Keďže najmenej záujemcov o darovanie krvi zaznamenáva mobilná transfúzna jednotka hlavne počas letných mesiacov, ministerstvo práce sa rozhodlo usporiadať štvrtú Ministerskú kvapku krvi práve 12. Júla 2012. Týmto vyzývame všetkých, ktorí by radi pomohli pacientom v ohrození života, aby prišli v tento deň do budovy ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a prispeli svojou „troškou“ krvi k záchrane toho najvzácnejšieho – ľudského života.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk