Hlavné menu

Rezortné vyznamenania

Výzva k nomináciam na rezortné vyznamenania

Už od roku 2009 si 20. februára pripomíname Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Valné zhromaždenie OSN týmto krokom potvrdilo, že uskutočňovanie sociálneho rozvoja a sociálnej spravodlivosti je nevyhnutné na realizáciu a udržiavanie mieru a bezpečnosti. Tento medzinárodne uznávaný deň je venovaný sociálnej spravodlivosti, dodržiavaniu ľudských práv a slobôd, podpore sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín, boju proti chudobe, za rovnosť a spravodlivé podmienky pre zamestnancov.

Pri tejto príležitosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak vyhlasuje výzvu na zasielanie nominácií zamestnancov rezortu a významných osobností, ktoré si zaslúžia celospoločenskú pozornosť i uznanie za svoje nadštandardné úsilie pri presadzovaní sociálnej spravodlivosti a aktívne sa podieľali na rozvoji sociálnej politiky v Slovenskej republike počas rokov 2020 a 2021 .

Tradičné udeľovanie rezortných vyznamenaní vyzdvihuje spoločensky dôležitú prácu v oblasti sociálnej spravodlivosti, ktorá má pre našu spoločnosť nevyčísliteľnú hodnotu. Ľudia s mimoriadnym prínosom v tejto oblasti si nepochybne zaslúžia morálne ocenenie.

Nomináciu na udelenie rezortného vyznamenania vo forme vyplneného formulára môže navrhovateľ zaslať elektronicky alebo poštou na nižšie uvedené adresy do 28. februára 2022.

okv@employment.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Odbor protokolu a komunikácie s verejnosťou

Špitálska 4, 6, 8

816 43 Bratislava

Dokumenty:

Formulár

Zásady udeľovania vyznamenaní MPSVR SR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk