Hlavné menu

Rok 2020

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2020 (.pdf)

Dátové prílohy ku Správe o sociálnej situácii za rok 2020:

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk