Hlavné menu

Register nelegálneho zamestnávania

Register nelegálneho zamestnávania je s účinnosťou od 1.1.2024 vyhlásený za referenčný s kódom isvs_11851.

Referenčné údaje registra sú:

  • Paragraf porušenia nelegálneho zamestnávania,
  • Dátum právoplatnosti pokuty uloženej za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk