Hlavné menu

Výška životného minima od 1. júla 2001

K 1. júlu 2001 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 232/2001 Z. z.:

  • 3 790 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 2 650 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a zaopatrené neplnoleté dieťa,
  • 1 720 Sk mesačne ak ide o nezaopatrené dieťa.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk