Hlavné menu

Výška životného minima od 1. júla 2003

K 1. júlu 2003 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 213/2003 Z. z.:

  • 4 210 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 3 940 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a zaopatrené neplnoleté dieťa ,
  • 1 910 Sk mesačne ak ide o nezaopatrené dieťa.
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk