Hlavné menu

Výška životného minima od 1. júla 2008

K 1. júlu 2008 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 225/2008 Z. z.:

  • 5 390 Sk mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 3 760 Sk mesačne ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 2 460 Sk mesačne ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené dieťa.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk