Hlavné menu

Výška životného minima od 1. júla 2009

K 1.júlu 2009 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce , sociálnych vecí a rodiny SR č. 252/2009 Z. z.:

  • 185,19 € ( 5 579,03 Sk ) mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 129,18 € ( 3 891,68 Sk ) mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 84,52 € ( 2 546,25 Sk ) mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk