Hlavné menu

Výška životného minima od 1. júla 2012

K 1. júlu 2012 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 181/2012 Z.z.:

  • 194,58 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 135,74 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 88,82 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk