Hlavné menu

Výška životného minima od 1. júla 2017

K 1. júlu 2017 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 173/2017 Z.z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 199,48 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,
  • 139,16 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ,
  • 91,06 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa .

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 199,48 € mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 91,06 € = 290,54 € a predstavuje sumu 290,54 € mesačne .

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 91,06 € = 290,54 € a predstavuje sumu 290,54 € mesačne .

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € = 338,64 € a predstavuje sumu 338,64 € mesačne .

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € + 91,06 € = 429,70 € a predstavuje sumu 429,70 € mesačne .

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € + 91,06 € + 91,06 € + 91,06 € = 611,82 € a predstavuje sumu 611,82 € mesačne .

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
199,48 € + 139,16 € + 91,06 € + 91,06 € = 520,76 € a predstavuje sumu 520,76 € mesačne .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk