Hlavné menu

Výška životného minima od 1. júla 2018

K 1. júlu 2018 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 205,07 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,
  • 143,06 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ,
  • 93,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa .

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 205,07 € mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 93,61 € = 298,68 € a predstavuje sumu 298,68 € mesačne.

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 93,61 € = 298,68 € a predstavuje sumu 298,68 € mesačne.

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 143,06 € = 348,13 € a predstavuje sumu 348,13 € mesačne.

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 143,06 € + 93,61 € = 441,74 € a predstavuje sumu 441,74 € mesačne.

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 143,06 € + 93,61 € + 93,61 € + 93,61 € = 628,96 € a predstavuje sumu 628,96 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
205,07 € + 143,06 € + 93,61 € + 93,61 € = 535,35 € a predstavuje sumu 535,35 € mesačne.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk