Hlavné menu

Výška životného minima od 1. júla 2021

K 1. júlu 2021 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,
  • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ,
  • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa .

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:
Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 218,06 mesačne.
Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 99,56 € = 317,62 € a predstavuje sumu 317,62 € mesačne.
Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 152,12 € = 370,18 € a predstavuje sumu 370,18 € mesačne.
Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 152,12 € + 99,56 € = 469,74 € a predstavuje sumu 469,74 € mesačne.
Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
218,06 € + 152,12 € + 99,56 € + 99,56 € + 99,56 € = 668,86 € a predstavuje sumu 668,86 € mesačne.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk