Hlavné menu

Výška životného minima od 1. júla 2013

K 1. júlu 2013 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z.z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,
  • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ,
  • 90,42 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa .

Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, predstavuje sumu 198,09 € mesačne.

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 90,42 € = 288,51 € a predstavuje sumu 288,51 € mesačne .

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 90,42 € = 288,51 € a predstavuje sumu 288,51 € mesačne .

Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € = 336,28 € a predstavuje sumu 336,28 € mesačne .

Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € = 336,28 € a predstavuje sumu 336,28 € mesačne .

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € + 90,42 € = 426,70 € a predstavuje sumu 426,70 € mesačne .

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € + 90,42 € + 90,42 € + 90,42 € = 607,54 € a predstavuje sumu 607,54 € mesačne .

Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € + 138,19 € + 90,42 € = 564,89 € a predstavuje sumu 564,89 € mesačne.

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,
198,09 € + 138,19 € + 90,42 € + 90,42 € = 517,12 € a predstavuje sumu 517,12 € mesačne .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk