Hlavné menu

Výška životného minima od 1. júla 2014

Sumy životného minima sa k 1. júlu 2014 upravovať nebudú

V súvislosti so zmenou zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, ktorá nadobudne účinnosť 30. júna 2014 si Vám dovoľujeme oznámiť, že podľa § 5 ods. 6 zákona o životnom minime k 1. júlu 2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nevydá opatrenie, ktorým sa upravujú sumy životného minima.

Ak by k zmene zákona o životnom minime nedošlo, muselo by sa prvý raz v histórii existencie zákona o životnom minime pristúpiť k zníženiu súm životného minima.

Preto sumy životného minima na obdobie od 1. júla 2014 ostávajú nezmenené nasledovne:

  • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk