Hlavné menu

Nový osobitný príspevok

Poberatelia dávky v hmotnej núdzi, ktorí sú viac ako jeden rok bez práce, si v prípade nájdenia zamestnania môžu polepšiť.

Od prvého januára 2015 je možný súbeh poberania pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a príjmu z práce do výšky dvojnásobku minimálnej mzdy.

Nový osobitný príspevok sa vypláca 12 mesiacov, prvý polrok vo výške 126,14 eura mesačne a druhý polrok vo výške 63,07 eura mesačne.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk