Hlavné menu

Odvodová úľava pre študentov je vyššia

Od prvého januára 2015 sa menia podmienky pri dohodách o brigádnickej práci študentov. Všetci študenti, bez ohľadu na vek, môžu využiť výnimku z platenia odvodov do Sociálnej poisťovne pri dohode o brigádnickej práci študentov, ak na ňu zarobia maximálne 200 eur mesačne.

Naďalej platí, že v prípade, ak má žiak alebo študent uzatvorených viacero dohôd, výnimku na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie môže využiť iba pri jednej z nich. O výnimku žiada študent u svojho zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov.


Pre uplatnenie výnimky je potrebné splniť tri podmienky:

  • ide o dohodu o brigádnickej práci študentov,
  • žiak alebo študent ju určí ako dohodu na neplatenie poistného,
  • zárobok z nej nepresiahne stanovenú hranicu mesačného príjmu 200 eur (pri dohode s pravidelným mesačným príjmom), alebo priemerný mesačný príjem v tejto výške (pri dohode s nepravidelným príjmom).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk