Hlavné menu

Výška príspevku

Kompenzačný príspevok je 200 eur mesačne a poskytuje sa počas

a) 12 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 3 roky v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 24 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 6 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 17,5 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 3 rokov.

Kompenzačný príspevok je 350 eur mesačne a poskytuje sa počas

a) 36 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 10 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 84 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 23,33 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 10 rokov

Odpracovaná doba v rokoch Výška príspevku Doba poberania v rokoch Odpracovaná doba v rokoch Výška príspevku Doba poberania v rokoch
3 200 € 1 11 350+23,33=373,33 € 3
4 200 + 17,5 = 217,5 € 1 12 350 +23,33 x 2 = 396,66 € 3
5 200 + 17,5 x 2 = 235,0 € 1 13 350 + 23,33 x 3 = 419,99 € 3
6 200 + 17,5 x 3 = 252,5 € 2 14 350 + 23,33 x 4 = 443,32 € 3
7 200 + 17,5 x 4 = 270,0 € 2 15 350 + 23,33 x 5 = 466,65 € 7
8 200 + 17,5 x 5 = 287,50 € 2 16 350 + 23,33 x 6 = 489,98 € 7
9 200 + 17,5 x 6 = 305,0 € 2 20 350 + 23,33 x 10 = 583,30 € 7
10 350 € 3 30 350 + 23,33 x 20 = 816,60 € 7

Uvedené sumy a koeficienty platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk