Hlavné menu

Výška príspevku

Kompenzačný príspevok je 207,5 eura mesačne a poskytuje sa počas

a) 12 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 3 roky v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 24 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 6 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 18,2 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 3 rokov.

Kompenzačný príspevok je 363,1 eura mesačne a poskytuje sa počas

a) 36 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 10 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 84 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 24,2 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 10 rokov

Odpracovaná doba v rokoch Výška príspevku Doba poberania v rokoch Odpracovaná doba v rokoch Výška príspevku Doba poberania v rokoch
3 207,5 € 1 11 363,1 + 24,2 = 387,3 € 3
4

207,5 + 18,2 = 225,7 €

1 12 363,1 + 24,2 x 2 = 411,5 € 3
5 207,5 + 18,2 x 2 = 243,9 € 1 13 363,1 + 24,2 x 3 = 435,7 € 3
6 207,5 + 18,2 x 3 = 262,1 € 2 14 363,1 + 24,2 x 4 = 459,9 € 3
7 207,5 + 18,2 x 4 = 280,3 € 2 15 363,1 + 24,2 x 5 = 484,1 € 7
8 207,5 + 18,2 x 5 = 298,5 € 2 16 363,1 + 24,2 x 6 = 508,3 € 7
9 207,5 + 18,2 x 6 = 316,7 € 2 20 363,1 + 24,2 x 10 = 605,1 € 7
10 363,1 € 3 30 363,1 + 24,2 x 20 = 847,1 € 7

Uvedené sumy a koeficienty platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk