Hlavné menu

Výška príspevku

Kompenzačný príspevok je 223,10 eura mesačne a poskytuje sa počas

a) 12 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 3 roky v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 24 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 6 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 19,6 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 3 rokov.

Kompenzačný príspevok je 390,30 eura mesačne a poskytuje sa počas

a) 36 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 10 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo

b) 84 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.

Táto suma sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 26 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú dobu 10 rokov

Odpracovaná doba v rokoch Výška príspevku Doba poberania v rokoch Odpracovaná doba v rokoch Výška príspevku Doba poberania v rokoch
3 223,1 € 1 11 390,3 + 26 = 416,3 € 3
4

223,1 + 19,6 = 242,7 €

1 12 390,3 + 26 x 2 = 442,3 € 3
5 223,1 + 19,6 x 2 = 262,3 € 1 13 390,3 + 26 x 3 = 468,3 € 3
6 223,1 + 19,6 x 3 = 281,9 € 2 14 390,3 + 26 x 4 = 494,3 € 3
7 223,1 + 19,6 x 4 = 301,5 € 2 15 390,3 + 26 x 5 = 520,3 € 7
8 223,1 + 19,6 x 5 = 321,1 € 2 16 390,3 + 26 x 6 = 546,3 € 7
9 223,1 + 19,+ x 6 = 340,7 € 2 20 390,3 + 26 x 10 = 650,3 € 7
10 390,3 € 3 30 390,3 + 26 x 20 = 910,3 € 7

Uvedené sumy a koeficienty platné k 31. decembru kalendárneho roka sa upravia od 1. januára kalendárneho roka koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk