Hlavné menu

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba .

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk