Hlavné menu

Vyšší príspevok na starostlivosť o dieťa

Od 1. 1. 2016 je výška príspevku na starostlivosť o dieťa 280 eur . Jeho zvýšením ministerstvo uľahčuje rodičom výber zariadenia, do ktorého môžu umiestniť dieťa do troch rokov, ak plánujú návrat do práce. Vyšší príspevok im umožní využívať aj finančne náročnejšie služby starostlivosti o dieťa.

Zjednodušuje sa aj vybavovanie príspevku. Rodičia už nemusia preukazovať náklady na takéto zariadenie mesačne, úradom práce stačí písomná dohoda o poskytovaní starostlivosti alebo potvrdenie riaditeľa materskej školy, ktoré dieťa navštevuje.

Viac informácií

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk