Hlavné menu

DOBROVOĽNÉ SPORENIE NA DÔCHODOK - celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

V súčasnosti na Slovensku ponúkajú svoje služby registrovaní poskytovatelia:

  • Finax, o.c.p., a.s.
    • Európsky dôchodok – základný PEPP variant
    • Európsky dôchodok – variant s alternatívnymi investičnými možnosťami
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk