Hlavné menu

Vdovy a vdovci

Ženy, ktorým zomrel manžel pred 1. 1. 2004, môžu po prvom januári 2016 opätovne získať vdovský dôchodok. Zrušením dvojročnej lehoty pre jeho znovu priznanie tak stačí, ak splnia podmienky rovnako ako ženy, ktoré ovdoveli po 1. 1. 2004, resp. v budúcnosti ovdovejú.

Ruší sa aj časové obmedzenie pre získanie vdoveckého dôchodku u mužov, ktorým zomrela manželka pred 1. januárom 2004. Nárok im tak vznikne hocikedy po splnení podmienok.

Touto zmenou sa vyrovnala neodôvodnenú nerovnosť, ktorá bola príčinou častých sťažností dotknutých vdov a vdovcov. O vyplácanie vdovských a vdoveckých dôchodkov je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu.

Viac informácií

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk