Hlavné menu

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti slúži na podporu osamostatnenia sa dieťaťa.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o jednorazovom príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk