Hlavné menu

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti slúži na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho:

  • ošatenia,
  • obuvi,
  • hygienických potrieb,
  • nevyhnutného nábytku
  • a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o jednorazovom príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk