Hlavné menu

Žiadosť o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi slúži na podporu osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o opakovanom príspevku náhradnému rodičovi

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk