Hlavné menu

Žiadosť o osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi slúži na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o osobitnom opakovanom príspevku náhradnému rodičovi

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk