Hlavné menu

Žiadosť o príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok rodičom je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok rodičom alebo osobe, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Príspevok rodičom slúži na pokrytie zvýšených výdavkov, ktoré vznikajú v súvislosti so starostlivosťou o:

  • súčasne narodené tri deti alebo viac detí alebo
  • v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dvojčatá alebo viac detí súčasne.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk