Hlavné menu

Zoznam členov akreditačnej komisie MPSVR SR

JUDr. Ján Gabura, PhD.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislava

Podpredseda:

Mgr. Kristián Kovács
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislava

Členovia:

PhDr. Magdaléna Salančíková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislava

Mgr. Michal Krivošík
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Bratislava

Mgr. Peter Szabo
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Bratislava

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove Prešov
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava

doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nitra

Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA
Združenie miest a obcí Slovenska
Bratislava

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
odborník v sociálnej oblasti Banská Bystrica

Ing. Blažena Flamíková
Združenie samosprávnych krajov SK 8
Trnava

doc. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD. univ. prof.
Trnavská univerzita v Trnave
Trnava

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk