Hlavné menu

Zoznam členov akreditačnej komisie MPSVR SR

Predsedníčka:

Mgr. Anna Verešová
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislava

Členovia:

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislava

Mgr. Kristián Kovács
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislava

Mgr. Denisa Strapončeková
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Bratislava

Ing. Štefan Šulek
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Bratislava

prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
ASSP – Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov
Bratislava

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Bratislava

doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nitra

Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA
Združenie miest a obcí Slovenska
Bratislavaprof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica

Ing. Blažena Flamíková
Združenie samosprávnych krajov SK 8
Trnava

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk