Hlavné menu

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci môže v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona o dotáciách požiadať fyzická osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii .

Účel dotácie

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci slúži na riešenie tejto situácie . V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800€ .

Žiadosť o poskytnutie dotácie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk