Hlavné menu

Štúdia uskutočniteľnosti: Elektronizácia služieb NIP

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia služieb NIP“.

Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní.

Projekt má ambíciu predstaviť nové, technologicky inovatívne riešenie agendy výkonu inšpekcie práce v Slovenskej republike. Cieľom je posilnenie elektronických nástrojov pre efektívne spracovanie a využívanie dát a zavedenie poskytovania elektronických služieb verejnosti, vrátane poskytovania otvorených dát.

Zavedenie IS umožní občanom a právnickým osobám rýchly a spoľahlivý prístup k:
· údajom inšpekcie práce,
· štatistickým výsledkom vykonaných inšpekcii práce,
· možnosti nahlásenia nelegálnej práce a podozrení z nelegálneho zamestnávania.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia služieb NIP“ je dostupný na Meta IS s kódom su_143 ( hlavný dokument , prílohy ). CBA analýzy sú dostupné na adrese: https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/bcfae0b4-7fb4-4847-83ed-505137e7f89b?tab=documents

Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti k projektu „Elektronizácia služieb NIP“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok (vo formáte .xlsx alebo .ods ) na emailovú adresu: oikt@employment.gov.sk do 12. septembra 2018.

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 14. septembra 2018 o 11:00 hod. v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, 826 45 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 106.

Z organizačných dôvodov prosím potvrďte Vašu účasť odpoveďou na adresu oikt@employment.gov.sk do 10. septembra 2018.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk