Hlavné menu

Medzinárodné inštitúcie

Medzinárodná organizácia práce vytvára nadnárodné (celosvetové) štandardy pre inšpekciu práce formou dohovorov, odporúčaní a protokolov k dohovorom. Prijímané sú na generálnych konferenciách na základe súhlasu väčšiny členských štátov, reprezentovaných zástupcami vlády, zamestnávateľov i zamestnancov.

Pre Slovenskú republiku sú po ratifikácii záväzné dva dohovory Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce, a to dohovor č. 81 z roku 1947 a dohovor č. 129 z roku 1969.

Zoznam prijatých dohovorov a odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce vrátane tých, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku a informácie o Medzinárodnej organizácii práce.

Európska únia nemá vlastné právne záväzné akty pre inšpekciu práce, ale zásadne vyžaduje, aby členské štáty dôsledne uplatňovali kontrolu zamestnávateľov, a to primerane vybavenou inšpekciou práce.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk