Hlavné menu

Trvanie pracovnej cesty

Pracovná cesta je časovo ohraničená dobou od nástupu zamest­nanca na cestu do skončenia tejto pracovnej cesty .

Pracovná cesta je vždy dlhší časový úsek, ako je čas samotného výkonu práce na pracovnej ceste.

Do času trvania pracovnej cesty sa započítava :

  • čas od miesta nástupu na pracovnú cestu do miesta výkonu práce na pracovnej ceste,
  • čas výkonu práce a
  • čas do príchodu do miesta skončenia pracovnej cesty.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk